Poradnie

Prywatne Poradnie Specjalistyczne

  • CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

 

  • CHIRURGII OGÓLNEJ

 

  • LECZENIA BÓLU

 

  • REHABILITACYJNA

  Adres; Przegędza 44-238 ul. Szkolna 13a
  Tel. 575 745 500


  Podstawowa Opieka Zdrowotna w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

  – lekarz POZ udziela świadczeń od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),

  – w ramach opieki POZ funkcjonuje gabinet zabiegowy, w którym świadczenia realizowane są od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00,

  – świadczenia realizowane są w formie porad ambulatoryjnych w miejscu udzielania świadczeń oraz poprzez wizyty domowe (w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi).

  Wizyty domowe należy zgłaszać telefonicznie w godzinach porannych do rejestracji.

  Adres; Radlin 44-310 ul. Reymonta 9
  Tel. 32 456 00 36


  Pracownia RTG
  Technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X). Często stosowana w medycynie, głównie w diagnostyce układu kostnego. W metodzie tej wykorzystane jest zjawisko różnego pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez różne tkanki ciała. Szczególnie duża różnica jest między pochłanianiem tkanek miękkich i kości. Badania rentgenowskie nie są obojętne dla zdrowia, ponieważ ok. 99% promieniowania jest pochłaniane przez organizm. Dlatego też ogranicza się je do minimum, stosując coraz częściej nowocześniejsze metody diagnostyki, które są bardziej dokładne i – co najważniejsze – bezpieczniejsze dla pacjenta.
  Wykonujemy RTG w ramach umów z podmiotami leczniczymi oraz jako świadczenia komercyjne na podstawie skierowania od lekarza.

  < Powrót do strony głównej

Comments are closed.